2014 Vietnam Digital Overview ( Việt Nam có hơn 36 triệu người dùng Internet)

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Dưới đây là tổng quan về ngành Digital ở Việt Nam mà tổ chức We are Social đã khảo sát và thống kê lại. Hy vọng những con số dưới đây sẽ giúp bạn biết được việc mình cần làm. Đó là những con số biết nói.

slide 204 638   TrungDuc.Net

slide 205 1024   TrungDuc.Net

Thống kê tổng quan

slide 206 1024   TrungDuc.Net

Các chỉ số Internet tổng quan

slide 207 1024   TrungDuc.Net

Các chỉ số mạng xã hội

slide 208 1024   TrungDuc.Net

Chỉ số người dùng mạng xã hội: Tỷ lệ người dùng sử dụng 1 tài khoản / Tỷ lệ người dùng trong tháng

slide 209 1024   TrungDuc.Net

slide 210 1024   TrungDuc.Net

slide 211 1024   TrungDuc.Net

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận