100 MẪU POSTER TUYÊN TRUYỀN GÂY SỐC (P1)

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Ngay nay, khi cuộc sống càng phát triển chúng ta càng phải đối mặt với các nguy cơ về môi trường. Sự nóng lên của trái đất, khí thải, rác, ô nhiễm nguồn nước… Sự đe dọa của các bệnh dịch, ung thư, Aids, thuốc lá, bạo lực trẻ em, bạo lực gia đình… Vì thế một trong những công việc của các nhà thiết kế là sáng tạo ra những mẫu poster – Áp phích có tính chất tuyên truyền cho mọi người thấy nguyên nhân, tác hại của những nguy cơ này.
Chúng tôi xin lựa chọn 100 mẫu poster tuyên truyền mà chúng ta có thể bị sốc khi xem nó. Nó cảnh báo cho chúng ta những hiểm họa có thể nhìn thấy, và chắc chắn sẽ sảy ra nếu chúng ta không có những biện pháp phòng chống.

sock_poster_00

sock_poster_01

sock_poster_02

sock_poster_03

sock_poster_04

sock_poster_05

sock_poster_06

sock_poster_07

sock_poster_08

sock_poster_09

sock_poster_10

sock_poster_11

sock_poster_12

sock_poster_13

sock_poster_14

sock_poster_15

sock_poster_16

sock_poster_17

sock_poster_18

sock_poster_19

sock_poster_20

sock_poster_21

sock_poster_22

sock_poster_23

sock_poster_24

sock_poster_25

sock_poster_26sock_poster_27

sock_poster_28

sock_poster_29

sock_poster_30

sock_poster_31

sock_poster_32

sock_poster_33

sock_poster_34

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận