15 phím tắt trên Gmail có thể bạn chưa biết

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Đây là danh sách những phím tắt dành cho các thao tác và tính năng hay dùng trên Gmail có thể bạn ít hoặc chưa dùng đến.

 


 

Lưu ý là để sử dụng những phím tắt này, bạn cần truy cập vào mục Settings > General > Keyboard shortcuts và bật thiết lập "Keyboard shortcuts on".


 

Di chuyển trên Gmail

          gi: đến hộp thư đến (inbox).

          gs: đến thư mục Thư gắn dấu sao (Starred).

          ga: đến mục Tất cả thư (All Mail).

          gc: đến danh sách Danh bạ (Contacts list).

          /: kích hoạt ô tìm kiếm, đưa con trỏ xuất hiện trên ô tìm kiếm.

Di chuyển giữa các thư

          j: di chuyển con trỏ đến email cũ tiếp theo (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

          k: đến email mới nhận gần đây (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

          p: di chuyển con trỏ đến email cũ trong cuộc hội thoại đang xem (Conversation View - mỗi hội thoại có thể có nhiều email).

          n: di chuyển con trỏ đến email mới gần đây trong cuộc hội thoại đang xem.

Xử lý các thư

          x: chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước).

          s: gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại.

          #: xoá hội thoại.

          e: lưu trữ hội thoại.

          !: đánh dấu là thư rác.

          Enter: mở hội thoại được đánh dấu

 

Theo Zing

Mời bạn xem thêm:

Cẩn thận với lỗi gửi sai người nhận của Gmail
Liệu có phải Google muốn thay thế Gmail
5 triệu tài khoản và mật khẩu Gmail vừa bị rò rỉ

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận