20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam sở hữu những gì?

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

 Danh sách được đưa ra với mục đích ghi nhận và giới thiệu sơ khởi chân dung của một số gia đình kinh doanh có ảnh hưởng lớn. Phần đông trong số này là những gia đình đã rất đỗi quen thuộc; tuy vậy cũng có những gia đình chưa được biết đến nhiều như bà Nguyễn Thị Điền, Tổng giám đốc May An Phước, bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập tập đoàn Sơn Kim hay ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Sài Gòn Kymdan. Forbes cũng cho biết đây chưa phải là danh sách tuyệt đối các gia đình kinh doanh lớn nhất.

1. Trầm Bê và gia đình

2. Trần Thị Hường (Tư Hường) và gia đình

3. Trần Mộng Hùng và gia đình

4. Nguyễn Thị Điền và gia đình

5. Đỗ Duy Thái và gia đình

6. Trần Quý Thanh và gia đình

7. Jonathan Hạnh Nguyễn và gia đình

8. Đỗ Minh Phú và gia đình

9. Phạm Nhật Vượng và gia đình

10. Đặng Văn Thành và gia đình

11. Lê Thị Thúy Ngà và gia đình

12. Lý Ngọc Minh và gia đình

13. Nguyễn Thị Nga và gia đình

14. Nguyễn Thị Sơn và gia đình

15. Lê Văn Kiểm và gia đình

16. Vũ Quang Hội và gia đình

17. Đoàn Quốc Việt và gia đình

18. Vưu Khải Thành và gia đình

19. Nguyễn Hữu Trí và gia đình

20. Trần Kim Thành, Trần Lệ Nguyên và gia đình

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận