Ảnh ảo đánh lừa thị giác (phần 1)

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Bước 1: Tập trung nhìn vào đốm tròn trên ảnh (màu đỏ, màu vàng...) trong 30 giây

Bước 2: Nhìn vào 1 khoảng tường trắng, hoặc trần nhà trống

Bước 3: Nháy mắt

Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu!

 

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận