Không tải, cài đặt được Messenger trên Android - Cách khắc phục

Nhung Le   Nhung Le
Ngày đăng: 29/04/2024
0 bình luận

1. Kiểm tra kết nối mạng

Cách đầu tiên bạn nên thử đó chính là kiểm tra lại kết nối mạng. Hãy kiểm tra xem bạn đã đã bật Wifi và kết nối vào một mạng Wifi đủ mạnh chưa.

Nếu bạn sử dụng data 3G/4G thì hãy kiểm tra xem bạn đã dùng hết dung lượng hay chưa.

2. Xóa dữ liệu (data) và bộ nhớ đệm (cache) của CH Play

Bước 1: Mở phần Cài đặt > Chọn Ứng dụng và thông báo > Chọn Cửa hàng Google Play.

Vào thông tin ứng dụng

Vào thông tin ứng dụng

Bước 2: Chọn Bộ nhớ và bộ nhớ đệm > Nhấn Xóa bộ nhớ và Xóa bộ nhớ đệm.

Xóa bộ nhớ và bộ nhớ đệm

Xóa bộ nhớ và bộ nhớ đệm

3. Khởi động lại thiết bị

Để khởi động lại thiết bị, bạn chỉ cần nhấn giữ nút nguồn > Khởi động lại.

Nếu máy bạn không có tùy chọn Khởi động lại, chọn Tắt nguồn > Nhấn giữ nút nguồn để khởi động máy.

4. Kiểm tra dung lượng trống trên máy

Khi bạn không thể cài ứng dụng nào đó, có thể máy bạn không có đủ dung lượng để cài. Khi này, bạn nên kiểm tra dung lượng trống bằng cách vào Cài đặt > Bộ nhớ.

Kiểm tra dung lượng trống của máy

Kiểm tra dung lượng trống của máy

5. Kiểm tra thẻ nhớ microSD (nếu có)

Thẻ nhớ lỗi cũng có thể khiến cho ứng dụng không thể cài đặt được. Nếu máy bạn có thẻ nhớ, hãy thử rút thẻ nhớ rồi sau đó lắp lại vào máy.

6. Xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm của trình quản lý tải xuống

Bước 1: Mở phần Cài đặt > Chọn Ứng dụng và thông báo > Chọn Trình quản lý tải xuống.

Bước 2: Chọn Bộ nhớ và bộ nhớ đệm > Nhấn Xóa bộ nhớ và Xóa bộ nhớ đệm.

Bước 3: Mở CH Play và thử tải lại ứng dụng.

Lưu ý: Đối với các mẫu máy không có Trình quản lý tải xuống, bạn hãy thử xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm của Cửa hàng Google Play và Dịch vụ của Google Play (như mục 2).

7. Gỡ và cài đặt lại bản cập nhật CH Play

Bước 1: Mở phần Cài đặt > Chọn Ứng dụng và thông báo > Chọn Cửa hàng Google Play.

Nếu không tìm thấy CH Play bằng cách trên bạn hãy chọn Xem tất cả ứng dụng > Chọn Cửa hàng Google Play.

Vào thông tin ứng dụng

Vào thông tin ứng dụng

Bước 2: Chọn biểu tượng 3 chấm > Gỡ cài đặt cập nhật > Khi hộp thoại hiện lên, nhấn OK.

Gỡ cài đặt cập nhật CH Play

Gỡ cài đặt cập nhật CH Play

8. Kiểm tra bản cập nhật hệ thống

Để kiểm tra bản cập nhật hệ thống, mở phần Cài đặt > Hệ thống > Cập nhật hệ thống.

9. Xóa và đăng nhập lại tài khoản Google

Để xóa tài khoản:

Bước 1: Mở phần Cài đặt Tài khoản.

Vào cài đặt tài khoản

Vào cài đặt tài khoản

Bước 2: Chọn tài khoản cần xóa > Xóa tài khoản.

Xóa tài khoản Google

Xóa tài khoản Google

Để thêm tài khoản:

Bước 1: Mở phần Cài đặt > Tài khoản.

Vào cài đặt tài khoản

Vào cài đặt tài khoản

Bước 2: Chọn Thêm tài khoản > Google > Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thêm tài khoản Google

Thêm tài khoản Google

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận
zalo