Long lanh đáy nước in trời' trong nhiếp ảnh

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận
Nhờ nước, ánh sáng… thế giới thực trước mắt có thêm một “bản sao” trong như gương.
 
[IMG]
Ảnh phản chiếu (inverted image) là một loại hình trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Đây là những tác phẩm tiêu biểu được Tân Hoa xã chọn lọc. Ảnh của David Richter.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Dylan Toh.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.
[IMG]
Ảnh của Torsteinn H Ingibergsson.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: David Keochkerian.
[IMG]
Ảnh của Vincent Favre.
[IMG]
Ảnh của David Keochkerian.
[IMG]
Ảnh của Coolbiere. A.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Zach B.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Ivan Nicolau.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Sergio Del Rosso.
 
 
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Thorsten Scheel.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Miles Morgan.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Dean Mullin.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Oleg Dmitriev.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Tula Top.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Yvette Depaepe.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Torsteinn H Ingibergsson.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Pawel Klarecki.
[IMG]
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận