Muôn kiểu tiễn cá lên đường 'bá đạo' ngày ông Công, ông Táo

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463082824

Trẻ em cũng thả cá

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463098904

Ngồi trên xe thả

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463146061

Những con cá chép vàng của ngày 23 tháng Chạp 

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463176579

 

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463196481

Cá về chầu trời

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463235641

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463260837

Đủ các thứ khác cũng được ném xuống sông

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463368380

Cả nilong

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463401239

Bàn thờ cũ

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463415496

Cả cá cả túi cùng xuống sông

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463452385

Đổ ụp cho nhanh 

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463455314

Cả tro cũng xuống sông

Dân mạng cũng thích thú bình luận về tập tục thả cá tiễn Táo quân này: 

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463683032

Muôn kiểu thả cá 'bá đạo' tiễn ông Công, ông Táo-image-1390463683969

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận