Nếu thế giới này vuông?

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Nếu thế giới hình vuông... bạn hãy thử tưởng tượng những thứ vốn hình tròn, bất ngờ sẽ có một hình dạng hoàn toàn khác.

 

Theo Xinhua

 

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận