Nghệ thuật điêu khắc trên cát của Susanne Ruseler

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Susanne Ruseler đang học ở trường đại học cô chợt nhận ra mình không phù hợp với nghiên cứu của các sinh vật sống, cô nhận ra mình thích hợp với những tác phẩm điêu khắc hơn. Đó là những tác phẩm điêu khắc trên cát, trên tuyết và trên băng. Sau đây là những tác phẩm điêu khắc trên cát của cô.

[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
 
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận