Những hình ảnh giúp bạn giải tỏa stress trong tích tắc

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận
anh_moimat1.gif
Hãy nhìn chăm chú…chăm chú…chăm chú… Ôi chóng mặt quá!
anh_moimat2.gif
Nhìn đi…nhìn vô mắt tôi nè! không được lơ là đó… Nhìn tiếp đi.
anh_moimat3.gif
Buồn quá! – Đố bạn khi nào anh ấy sẽ thay đổi tâm trạng?
anh_moimat4.gif
Cái chong chóng này xoay nhanh quá
anh_moimat5.jpg
Không cần là ảnh động nhưng sẽ khiến mắt bạn động đậy liên tục đấy!
anh_moimat6.jpg
Thử ghép mắt này với miệng khác xem nào
anh_moimat7.jpg
Hãy xem nước đang chảy dù chả có gì động đậy cả!
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận