Tính lượng thời gian bạn đã phí phạm trên Facebook

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Trong tuần này, Facebook sẽ mừng sinh nhật 10 tuổi. Hãy cùng tính lượng thời gian bạn đã phí phạm vào mạng xã hội này.

Do Facebook không công bố thông tin thời gian người dùng sử dụng, nếu bạn muốn biết con số này có thể sử dụng công cụ ước tính của tờ Time.

Trong tuần này, Facebook sẽ mừng sinh nhật 10 tuổi. Hãy cùng tính lượng thời gian bạn đã phí phạm vào mạng xã hội này.

Đầu tiên, bạn sẽ cần click vào nút Next để bắt đầu. Time sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook hiện tại.

Trong tuần này, Facebook sẽ mừng sinh nhật 10 tuổi. Hãy cùng tính lượng thời gian bạn đã phí phạm vào mạng xã hội này.

Sau đó, ước tính khoảng thời gian bạn sử dụng Facebook mỗi ngày. Thời gian sử dụng trung bình của mỗi người dùng là 17 phút/ngày.

Trong tuần này, Facebook sẽ mừng sinh nhật 10 tuổi. Hãy cùng tính lượng thời gian bạn đã phí phạm vào mạng xã hội này.

Công cụ của Time sẽ bắt đầu đếm số bài của bạn từ thời điểm hiện tại cho đến lúc tìm thấy bài viết đầu tiên trên Facebook.

Trong tuần này, Facebook sẽ mừng sinh nhật 10 tuổi. Hãy cùng tính lượng thời gian bạn đã phí phạm vào mạng xã hội này.

Thông báo Still Calculating ở phía dưới màn hình cho biết quá trình tính toán vẫn chưa hoàn tất.

Sau khi tính toán xong, bạn sẽ tìm được thông tin về tài khoản của mình:

Trong tuần này, Facebook sẽ mừng sinh nhật 10 tuổi. Hãy cùng tính lượng thời gian bạn đã phí phạm vào mạng xã hội này.

- [1]: Số "tuổi" của trang Facebook của bạn, tính bằng đơn vị ngày.

- [2]: Số bài bạn đã đăng lên Facebook.

- [3]: Tổng thời gian bạn phí phạm vào Facebook.

Dĩ nhiên, bạn có thể khoe khoang thông tin này trên Facebook bằng cách click vào biểu tượng Facebook ở phía dưới kết quả của mình.

Lê Hoàng

Theo Time

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận