Video vô tiền khoáng hậu, chơi Flappy Bird được hơn 1000 điểm

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Vô tiền khoáng hậu, chơi Flappy Bird được hơn 1000 điểm, đây có lẽ là kỷ lục cao nhất cho đến hiện tại

Bản tốc độ thật, > 20 phút

Bản tua nhanh

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận