Những lỗi thiết kế thường hay mắc phải của các designer

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận

Dưới đây là những lỗi thiết kế thường hay mắc phải của các designer

1. Đối xứng tuyệt đối

2. Quá ít sự lặp lại

3. Không đủ khoảng trắng
 
 
4. Sử dụng hình ảnh Raster
 
 
5. Canh chữ ở giữa
 
 
6. Quá nhiều chữ trên một dòng
 
 
7. Khoảng cách giữa hai chữ cái hẹp
 
 
8. Lạm dụng Font và  màu sắc
 
 
 
 
 
Tổng hợp
Mời bạn xem thêm: 
 
Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận